Obniż swój abonament

Promocja OPŁAĆ ABONAMENT ZA CAŁY ROK

zacalyrok

Stali Abonenci mogą jeszcze bardziej obniżyć koszty opłat za Internet. W ramach promocji Abonenci, którzy w czasie trwania umowy z Operatorem zapłacą „z góry” za 12 kolejnych pełnych okresów rozliczeniowych. otrzymują obniżony 13-sty abonament do 1 zł.