Wybierz:

W promocji
zimowej 2019/20:
Pakiety Internet + Telewizja + Telefonia komórkowa

Wypełnij formularz i wyślij zapytanie
o promocję w Twoim miejscu zamieszkania.

Wypełnij formularz i wyślij zapytanie o możliwości techniczne podłączenia oraz ofertę promocyjną.

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest MARKOMP Marek Matejkowski z siedzibą w Zambrowie przy ul. Bema 2B. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.